El

Jämför elleverantör utifrån…

Många jämför elleverantör utifrån förväntad månadskostnad – men det finns även en rad andra punkter som kan vara värda att jämföra.

Rörligt – Fast eller en mix?

Det finns minst tre olika alternativ på avtal. Däremot erbjuder inte samtliga elleverantörer samtliga alternativ. De flesta ger kunden alternativet att välja mellan rörligt och fast – men vissa har även en mix av dem. Det som kan skilja mellan bolagen är även hur lång period som fast pris kan bindas.

 • Rörligt
  Fördelen med rörligt pris är att det historiskt varit billigast – förutsatt att priset beräknas över en längre period. Nackdelen är att priset kan förändras kraftigt månad till månad.
 • Fast pris
  Med fast pris betalar kunder lika mycket per kWh under bindningstiden. Det som avgör månadskostnaden är därmed enbart konsumtionen. För privatpersoner som jämför elleverantör är det sällan som utbudet av rörligt/fast pris är avgörande. För företag som önskar riktigt långa abonnemangstider kan det vara viktigare.
 • Mix
  En del bolag erbjuder även en mix mellan rörligt och fast. Det kan exempelvis innebära att rörligt pris betalas under 6 månader av året och fast de andra. Genom att ha fast på vintern minskas de stora prisrörelserna.

Grön el, Fossilfritt eller Förnyelsebar?

Det finns ett flertal olika begrepp som bolagen använder för att beskriva att de har bättre energikällor än fossila bränslen. Men vad betyder det egentligen och är det viktigt att veta inför att man jämför elleverantör?

 • Grön El – Detta är ett ganska brett begrepp som i korthet betyder att den inte produceras av fossila bränslen som kol och olja.
 • Fossilfritt – Det är oftast tydligt vad som är fossila bränslen och vad som inte är detta. Exempelvis är kol fossilt medan vindkraft är fossilfritt. Men synen på kärnkraft går något isär. Det klassas oftast som fossilfritt vilket innebär att elbolag kan marknadsföra sig med detta ord, även om det omfattar kärnkraft.
 • Förnyelsebart – De som jämför elbolag utifrån miljöpåverkan kan söka efter ”förnyelsebar energi”. Detta eftersom kärnkraft, kol, olja m.m. inte är förnyelsebart. Istället kommer elen att vara producerad av solenergi, vindkraft eller vattenkraft.

Jämför elleverantör utifrån pris

De flesta jämför elleverantör utifrån pris. Detta kan ske snabbt och enkelt online då det finns ett flertal jämförelsesidor som presenterar de olika elbolagens fördelar och nackdelar samt visar ungefärligt pris för exempelvis lägenhet, radhus och villa. Det är däremot alltid viktigt att kontrollera sin egen elkonsumtion och utgå från detta för att kunna beräkna exakt pris per månad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *